Sarphies.com

สถิติหวยออกย้อนหลัง10ปี ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวยออกย้อนหลัง10ปี วดวันที่ 1 กับวันที่16 10 ปี เผยเลขมาแรง-เลขซ้ำกัน บรรดาเซียนหวยต่างออกสืบเสาะหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล รวมถึงเช็ก สถิติหวยออกย้อนหลัง10ปี ย้อนหลังรวมถึงตรวจหวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัวกันได้แบบเต็มๆ เลขไหนออกบ่อย Sarphies.com รวบรวมมาให้แล้ว

huaylike

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2564

   
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
16 สิงหาคม 46750 421 | 666 160 | 355 23
1 สิงหาคม 910261 103 | 307 004 | 785 69
16 กรกฎาคม 556725 058 | 174 233 | 927 70
1 กรกฎาคม 713517 073 | 794 414 | 511 29
16 มิถุนายน 691861 007 | 054 447 | 668 17
1 มิถุนายน 292972 193 | 620 723 | 978 45
16 พฤษภาคม 684579 615 | 843 276 | 970 14
2 พฤษภาคม 501272 018 | 306 129 | 498 18
16 เมษายน 100787 013 | 143 264 | 478 56
1 เมษายน 472270 283 | 755 393 | 577 5
16 มีนาคม 890422 036 | 902 256 | 306 19
1 มีนาคม 835538 290 | 838 051 | 806 73
16 กุมภาพันธ์ 424603 318 | 861 057 | 817 39
1 กุมภาพันธ์ 912307 248 | 605 282 | 651 97
17 มกราคม 384395 367 | 653 566 | 878 15

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2563

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 803628 336 | 804 321 | 924 19
16 ธันวาคม 201303 377 | 828 072 | 517 70
1 ธันวาคม 100994 093 | 776 834 | 984 84
16 พฤศจิกายน 972661 368 | 741 208 | 255 46
1 พฤศจิกายน 506404 154 | 598 062 | 245 40
16 ตุลาคม 286051 189 | 464 045 | 980 38
1 ตุลาคม 837893 594 | 757 110 | 595 59
16 กันยายน 244083 127 | 220 623 | 853 57
1 กันยายน 999997 636 | 725 342 | 957 98
16 สิงหาคม 945811 614 | 712 364 | 733 88
1 สิงหาคม 569391 575 | 931 578 | 809 92
16 กรกฎาคม 873286 510 | 533 494 | 682 53
1 กรกฎาคม 347258 095 | 362 094 | 307 83
16 มิถุนายน 516967 876 | 882 565 | 625 64
1 มิถุนายน 831567 264 | 489 562 | 582 24
1 เมษายน 51095 285 | 430 191 | 364 22
16 มีนาคม 503446 258 | 726 404 | 661 77
1 มีนาคม 875938 294 | 328 597 | 780 98
16 กุมภาพันธ์ 781403 515 | 952 030 | 918 94
1 กุมภาพันธ์ 589227 259 | 552 375 | 927 6
17 มกราคม 491774 004 | 132 379 | 595 68

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2562

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 510541 116 | 382 140 | 250 81
16 ธันวาคม 529924 043 | 318 555 | 665 97
1 ธันวาคม 453522 261 | 617 013 | 457 81
16 พฤศจิกายน 17223 164 | 640 085 | 194 32
1 พฤศจิกายน 967375 323 | 806 021 | 206 79
16 ตุลาคม 812564 255 | 625 132 | 598 15
1 ตุลาคม 691197 392 | 920 606 | 797 59
16 กันยายน 340388 733 | 947 925 | 939 85
1 กันยายน 798787 210 | 847 274 | 439 20
16 สิงหาคม 775476 149 | 912 563 | 580 89
1 สิงหาคม 387006 135 | 983 562 | 795 58
15 กรกฎาคม 369765 355 | 901 113 | 556 88
1 กรกฎาคม 943647 239 | 864 006 | 375 86
16 มิถุนายน 174055 625 | 884 127 | 800 29
1 มิถุนายน 516461 589 | 713 215 | 560 46
16 พฤษภาคม 962526 669 | 949 018 | 828 71
2 พฤษภาคม 61324 043 | 476 374 | 699 25
16 เมษายน 570331 512 | 930 966 | 968 23
1 เมษายน 109767 888 | 959 403 | 975 52
16 มีนาคม 724628 148 | 883 154 | 877 64
1 มีนาคม 345650 137 | 999 830 | 837 65
16 กุมภาพันธ์ 74824 881 | 910 612 | 879 56
1 กุมภาพันธ์ 967134 643 | 779 197 | 948 4
17 มกราคม 197079 206 | 412 127 | 660 65

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2561

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 735867 031 | 913 701 | 884 2
16 ธันวาคม 356564 480 | 948 297 | 369 62
1 ธันวาคม 21840 045 | 307 561 | 988 67
16 พฤศจิกายน 989903 471 | 930 140 | 876 16
1 พฤศจิกายน 149840 384 | 576 046 | 509 58
16 ตุลาคม 200515 186 | 392 192 | 212 93
1 ตุลาคม 452643 594 | 726 561 | 810 99
16 กันยายน 149760 323 | 539 155 | 297 79
1 กันยายน 734510 464 | 512 097 | 202 26
16 สิงหาคม 586117 340 | 670 591 | 815 10
1 สิงหาคม 386602 832 | 903 549 | 726 78
16 กรกฎาคม 596324 403 | 530 138 | 362 27
1 กรกฎาคม 963623 429 | 901 210 | 217 83
16 มิถุนายน 223131 432 | 507 132 | 868 46
1 มิถุนายน 988117 310 | 553 248 | 650 95
16 พฤษภาคม 75629 130 | 357 047 | 506 20
2 พฤษภาคม 248038 527 | 980 225 | 602 85
16 เมษายน 739229 273 | 654 076 | 526 60
1 เมษายน 412073 131 | 787 638 | 924 85
16 มีนาคม 218559 064 | 720 205 | 489 82
2 มีนาคม 759415 318 | 870 589 | 723 29
16 กุมภาพันธ์ 309915 007 | 388 230 | 748 39
1 กุมภาพันธ์ 26853 106 | 947 181 | 519 31
17 มกราคม 203823 624 | 799 236 | 397 50

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2560

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 911234 373 | 495 504 | 953 98
16 ธันวาคม 955596 616 | 836 290 | 938 89
1 ธันวาคม 451005 303 | 626 257 | 601 33
16 พฤศจิกายน 292391 831 | 961 477 | 628 98
1 พฤศจิกายน 533726 165 | 425 036 | 485 85
16 ตุลาคม 413494 180 | 971 128 | 287 86
1 ตุลาคม 880714 611 | 726 462 | 952 52
16 กันยายน 170143 172 | 647 340 | 388 71
1 กันยายน 143224 345 | 679 195 | 278 65
16 สิงหาคม 715431 115 | 302 253 | 945 37
1 สิงหาคม 756519 061 | 386 787 | 989 36
16 กรกฎาคม 820327 584 | 835 390 | 823 87
1 กรกฎาคม 112360 226 | 489 005 | 688 26
16 มิถุนายน 943142 626 | 878 373 | 740 47
1 มิถุนายน 53630 121 | 218 581 | 881 61
16 พฤษภาคม 454891 008 | 396 490 | 603 53
2 พฤษภาคม 8656 573 | 949 773 | 923 35
16 เมษายน 816729 766 | 973 241 | 807 40
1 เมษายน 392785 020 | 057 500 | 709 80
16 มีนาคม 273863 324 | 918 694 | 941 92
1 มีนาคม 978453 450 | 560 052 | 577 78
16 กุมภาพันธ์ 229116 128 | 464 375 | 953 14
1 กุมภาพันธ์ 54672 066 | 807 426 | 628 42
17 มกราคม 145157 511 | 663 516 | 836 25

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2559

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 377712 304 | 890 477 | 769 46
16 ธันวาคม 435286 366 | 596 199 | 716 35
1 ธันวาคม 86069 513 | 873 148 | 450 77
16 พฤศจิกายน 858383 040 | 682 558 | 570 44
1 พฤศจิกายน 785438 824 | 976 038 | 752 86
16 ตุลาคม 571947 692 | 885 032 | 587 98
1 ตุลาคม 887102 194 | 280 017 | 458 33
16 กันยายน 240650 493 | 583 043 | 160 42
1 กันยายน 638684 334 | 335 630 | 669 62
16 สิงหาคม 254004 366 | 966 596 | 631 33
1 สิงหาคม 272932 538 | 983 472 | 871 57
16 กรกฎาคม 449764 552 | 734 158 | 925 55
1 กรกฎาคม 82460 169 | 609 173 | 302 53
16 มิถุนายน 73816 251 | 804 321 | 749 79
1 มิถุนายน 511825 111 | 775 880 | 937 14
16 พฤษภาคม 141737 382 | 975 087 | 268 98
2 พฤษภาคม 399459 238 | 403 046 | 671 2
16 เมษายน 221609 008 | 228 507 | 523 87
1 เมษายน 66720 390 | 546 285 | 852 92
16 มีนาคม 134918 855 | 877 004 | 973 32
1 มีนาคม 439686 426 | 530 155 | 743 6
16 กุมภาพันธ์ 356364 312 | 699 309 | 535 98
1 กุมภาพันธ์ 927800 625 | 999 054 | 076 9
17 มกราคม 304371 031 | 532 743 | 786 50

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2558

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 8217 246 | 264 596 | 895 2
17 ธันวาคม 930255 140 | 250 094 | 638 8
1 ธันวาคม 915350 181 | 238 175 | 714 78
16 พฤศจิกายน 795283 028 | 241 643 | 802 3
1 พฤศจิกายน 361211 106 | 757 166 | 473 45
16 ตุลาคม 968630 134 | 457 054 | 412 62
1 ตุลาคม 594825 175 | 918 440 | 799 7
16 กันยายน 743148 209 | 435 084 | 375 6
1 กันยายน 21094 260 | 403 068 | 819 89
16 สิงหาคม 33363 227 | 624 | 648 | 781 40
1 สิงหาคม 518677 333 | 598 | 648 | 889 53
16 กรกฎาคม 121507 294 | 461 | 761 | 830 49
1 กรกฎาคม 759049 081 | 565 | 567 | 814 26
16 มิถุนายน 644742 253 | 386 | 429 | 532 5
2 มิถุนายน 388881 314 | 700 | 876 | 969 65
16 พฤษภาคม 11421 484 | 799 | 851 | 928 38
2 พฤษภาคม 543466 163 | 195 | 366 | 818 30
16 เมษายน 506260 101 | 164 | 495 | 973 38
1 เมษายน 605704 557 | 558 | 861 | 962 70
16 มีนาคม 48151 339 | 622 | 623 | 757 92
1 มีนาคม 240237 008 | 031 | 498 | 857 34
16 กุมภาพันธ์ 1864 103 | 392 | 825 | 843 90
1 กุมภาพันธ์ 155537 008 | 083 | 286 | 813 79
16 มกราคม 244351 068 | 398 | 595 | 877 74

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2557

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 461704 535 | 853 | 950 | 982 57
16 ธันวาคม 948354 080 | 763 | 775 | 901 90
1 ธันวาคม 480449 161 | 380 | 580 | 820 11
16 พฤศจิกายน 479804 179 | 422 | 480 | 709 25
1 พฤศจิกายน 206608 203 | 607 | 855 | 979 44
16 ตุลาคม 656409 647 | 784 | 848 | 910 94
1 ตุลาคม 375615 086 | 159 | 251 | 520 44
16 กันยายน 772269 112 | 257 | 342 | 790 35
1 กันยายน 856763 308 | 477 | 490 | 912 22
16 สิงหาคม 662842 187 | 633 | 639 | 912 91
1 สิงหาคม 766391 349 | 576 | 623 | 637 82
10 กรกฎาคม 468728 104 | 117 | 205 | 944 45
1 กรกฎาคม 378477 123 | 271 | 441 | 864 39
16 มิถุนายน 673920 140 | 158 | 576 | 639 95
1 มิถุนายน 781198 160 | 324 | 409 | 636 18
16 พฤษภาคม 87523 112 | 150 | 246 | 505 20
2 พฤษภาคม 103297 143 | 158 | 673 | 797 52
16 เมษายน 153406 013 | 344 | 355 | 634 26
1 เมษายน 28866 186 | 499 | 835 | 938 95
16 มีนาคม 531404 250 | 305 | 400 | 904 79
1 มีนาคม 906318 116 | 537 | 753 | 798 35
16 กุมภาพันธ์ 384245 074 | 397 | 521 | 530 1
1 กุมภาพันธ์ 180149 406 | 492 | 888 | 976 95
16 มกราคม 306902 077 | 149 | 242 | 510 52

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2556

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 561072 275 | 503 | 513 | 750 48
16 ธันวาคม 341767 111 | 228 | 742 | 826 79
1 ธันวาคม 168795 074 | 734 | 766 | 980 27
16 พฤศจิกายน 806925 069 | 304 | 672 | 753 28
1 พฤศจิกายน 739804 020 | 173 | 256 | 502 47
16 ตุลาคม 963289 402 | 529 | 876 | 952 60
1 ตุลาคม 647882 028 | 324 | 576 | 650 14
16 กันยายน 562684 056 | 235 | 574 | 754 63
1 กันยายน 548123 045 | 281 | 570 | 800 5
16 สิงหาคม 321327 201 | 417 | 448 | 945 20
1 สิงหาคม 356435 329 | 451 | 718 | 880 82
16 กรกฎาคม 566996 210 | 352 | 526 | 584 86
1 กรกฎาคม 646905 075 | 284 | 903 | 904 51
16 มิถุนายน 289673 098 | 114 | 390 | 502 69
1 มิถุนายน 935489 480 | 713 | 716 | 768 90
16 พฤษภาคม 687125 034 | 261 | 390 | 945 56
2 พฤษภาคม 603458 272 | 359 | 516 | 830 7
16 เมษายน 843846 828 | 834 | 862 | 906 86
1 เมษายน 571688 170 | 430 | 670 | 725 53
16 มีนาคม 968433 175 | 529 | 860 | 959 52
1 มีนาคม 976241 133 | 721 | 775 | 972 37
16 กุมภาพันธ์ 368257 109 | 386 | 657 | 708 9
1 กุมภาพันธ์ 565566 452 | 641 | 695 | 782 66
16 มกราคม 820981 196 | 334 | 374 | 555 8

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี 2555

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 302358 126 | 589 | 832 | 864 0
16 ธันวาคม 529524 008 | 734 | 745 | 778 72
1 ธันวาคม 110443 303 | 434 | 489 | 553 43
16 พฤศจิกายน 639500 560 | 576 | 627 | 804 15
1 พฤศจิกายน 524694 188 | 217 | 285 | 338 63
16 ตุลาคม 281343 089 | 152 | 396 | 868 28
1 ตุลาคม 124025 291 | 554 | 873 | 940 58
16 กันยายน 540143 123 | 242 | 752 | 770 79
1 กันยายน 329997 148 | 598 | 639 | 736 7
16 สิงหาคม 683877 032 | 612 | 730 | 775 28
1 สิงหาคม 895590 599 | 745 | 796 | 820 50
16 กรกฎาคม 904050 042 | 159 | 224 | 897 11
1 กรกฎาคม 915900 530 | 611 | 656 | 715 60
16 มิถุนายน 159373 238 | 479 | 547 | 790 51
1 มิถุนายน 882727 399 | 576 | 606 | 895 38
16 พฤษภาคม 814418 101 | 309 | 504 | 902 31
2 พฤษภาคม 889501 426 | 468 | 589 | 597 29
16 เมษายน 583470 088 | 216 | 722 | 754 62
1 เมษายน 257562 074 | 332 | 581 | 616 69
16 มีนาคม 607064 333 | 350 | 573 | 606 8
1 มีนาคม 222518 135 | 199 | 295 | 711 79
16 กุมภาพันธ์ 648684 111 | 214 | 420 | 906 18
1 กุมภาพันธ์ 320605 426 | 498 | 598 | 749 32
16 มกราคม 451445 150 | 328 | 639 | 941 81

จากที่ Sarphies.com ไล่เลียงกันมาจนถึงท้ายสุดแล้ว สำหรับ “สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี “ รวมถึง สถิติหวยปีนี้ 17 งวด ถี่เหลือเชื่อ ชี้เป้า เลขเด็ด จำนวนงวดสูงสุด 2 หลักสุดท้าย เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลที่ 1) เพียง 4 ตัว 5 , 7 , 8 , 9 ต้องลุ้นว่างวดวันที่ 16 ต.ค. จะออกวนอีกรอบ?

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง 67
3 ครั้ง 43  47
2 ครั้ง 00  05  07  12  24  25  34  50  61  72  83  84  88
1 ครั้ง 02  11  13  15  17  20  21  27  29  30  32  33  36  37  38  41  45  46  49  51  54  56  59  63  64  65  66  70  78  82  86  90  93  94  96  97
ไม่เคยออก 01  03  04  06  08  09  10  14  16  18  19  22  23  26  28  31  35  39  40  42  44  48  52  53  55  57  58  60  62  68  69  71  73  74  75  76  77  79  80  81  85  87  89  91  92  95  98  99

 

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันจันทร์
สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันอังคาร

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 54
3 ครั้ง 22  64  77
2 ครั้ง 04  05  14  44  47  56  60  66  89  94  96  97
1 ครั้ง 03  07  15  16  19  30  31  37  38  39  40  42  43  46  50  51  53  57  65  67  69  71  72  74  80  81  82  86  88  91  93
ไม่เคยออก 00  01  02  06  08  09  10  11  12  13  17  18  20  21  23  24  25  26  27  28  29  32  33  34  35  36  41  45  48  49  52  55  58  59  61  62  63  68  70  73  75  76  78  79  83  84  85  87  90  92  95  98  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพุธ

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง 04  18  97
2 ครั้ง 25  28  29  31  41  45  58  70  74  83  95
1 ครั้ง 00  01  02  03  05  06  10  11  12  13  15  17  22  23  24  26  38  40  42  46  48  49  52  53  56  57  61  64  72  73  77  78  81  82  86  89  90  93
ไม่เคยออก 07  08  09  14  16  19  20  21  27  30  32  33  34  35  36  37  39  43  44  47  50  51  54  55  59  60  62  63  65  66  67  68  69  71  75  76  79  80  84  85  87  88  91  92  94  96  98  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันพุธ
สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันพฤหัสบดี

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 25
3 ครั้ง 07  16  17  77
2 ครั้ง 09  33  35  58  70  72  84  91
1 ครั้ง 00  02  03  06  12  14  15  18  22  24  26  30  37  38  39  40  47  50  51  53  55  56  60  63  64  69  71  73  76  79  80  85  86  87  93  94
ไม่เคยออก 01  04  05  08  10  11  13  19  20  21  23  27  28  29  31  32  34  36  41  42  43  44  45  46  48  49  52  54  57  59  61  62  65  66  67  68  74  75  78  81  82  83  88  89  90  92  95  96  97  98  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันศุกร์

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง 87  98
2 ครั้ง 03  11  12  15  27  31  42  50  51  53  59  66  84
1 ครั้ง 00  02  04  05  06  08  16  17  20  23  24  30  32  34  35  41  43  48  52  54  55  60  61  63  64  65  67  68  70  72  74  75  76  78  81  86  88  90  91  93  97
ไม่เคยออก 01  07  09  10  13  14  18  19  21  22  25  26  28  29  33  36  37  38  39  40  44  45  46  47  49  56  57  58  62  69  71  73  77  79  80  82  83  85  89  92  94  95  96  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันศุกร์
สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันเสาร์

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันเสาร์

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง 77
4 ครั้ง 52
3 ครั้ง 10
2 ครั้ง 22  27  28  43  49  85  94
1 ครั้ง 02  08  09  11  18  21  23  24  25  31  33  34  38  40  42  44  48  53  54  56  57  58  60  61  64  65  66  67  70  71  73  82  84  86  88  89  90  91  96  97
ไม่เคยออก 00  01  03  04  05  06  07  12  13  14  15  16  17  19  20  26  29  30  32  35  36  37  39  41  45  46  47  50  51  55  59  62  63  68  69  72  74  75  76  78  79  80  81  83  87  92  93  95  98  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอาทิตย์

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง 11  22
3 ครั้ง 04  62
2 ครั้ง 00  03  12  23  33  37  64  67  71  72  73  75  87  95  98
1 ครั้ง 01  07  08  14  24  26  27  29  34  35  36  38  40  43  45  46  47  51  55  56  58  60  61  63  66  79  80  91
ไม่เคยออก 02  05  06  09  10  13  15  16  17  18  19  20  21  25  28  30  31  32  39  41  42  44  48  49  50  52  53  54  57  59  65  68  69  70  74  76  77  78  81  82  83  84  85  86  88  89  90  92  93  94  96  97  99

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10ปี วันอาทิตย์

 

เว็บ Sarphies สามารถดูสถิติหวย ไม่ว่าจะดูย้อนหลังเป็นแบบวัน เดือนหรือปีได้ที่นี่ ซึ่งบริการครบวงจรที่เดียว วันนี้ก็ขอมาแนะนำ Huaylike มีทั้ง หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยหุ้น มีอัตราจ่ายสูงสุด และยังมีเกมสล็อต บาคาร่า บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบฝากถอนออโต้